Levenswetenschappen

Levenswetenschappen omvatten uiteenlopende disciplines als biologie, voedingsleer, scheikunde, geneeskunde en farmacie. Voor deze website zijn die vakken bij elkaar gebracht. De meeste woorden in dit hoofdstuk hebben betrekking op de gezondheid. Het selecteren van de woorden die wel of niet in aanmerking kwamen voor opname in dit hoofdstuk was niet gemakkelijk. Welke criteria hanteer je hierbij? Als een aandoening ernstig is of veel voorkomt, is dat zeker een criterium dat meeweegt, maar het kan niet het enige zijn. Ziekten die lang duren of niet meer weggaan hebben vaak meer impact op iemands leven. De chronische ziekten zoals hartfalen, de ziekte van Parkinson, multipele sclerose, diabetes, psoriasis of migraine zijn dan ook ruimer vertegenwoordigd dan acute ziekten zoals hernia en gonorroe.

Veel vrij bekende woorden zal men in dit hoofdstuk vergeefs zoeken. Voor zover ze toch zijn genoemd, zijn zij ondergebracht in verzamelwoorden, zoals kinderziekten met o.a. mazelen, rode hond, kinkhoest en ook de vijfde en zesde ziekte. Ook meer specialistische (minder gangbare) woorden zoals hyperthyreoïdie (te hard werkende schildklier), maculadegeneratie (netvliesveroudering), aneurysma aortae (scheur in de grote lichaamsslagader) staan hier niet in. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.