elektrolyten

Elektrolyten zijn stoffen die als ze worden opgelost in water uiteenvallen in ionen en die bijdragen aan de homeostase in het lichaam. Onder andere lichaamszouten vallen onder elektrolyten.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

In welke kathedraal werden vroeger Franse koningen gekroond?


Media > print, radio en televisie

onderzoeksjournalistiek

Ook wel 'investigating journalism' genoemd. Arbeidsintensieve vorm van journalistiek, met de bedoeling belangrijke verborgen feiten boven water te krijgen en handel en wandel van publieke personen en instellingen te onthullen. Schoolvoorbeeld is het Watergate-schandaal.