burnout‑syndroom

Het burnoutsyndroom is een aandoening met drie kernsymptomen:

 1. Emotionele uitputting.
 2. Afstandelijke, cynische houding ten opzichte van anderen, met name jegens degenen door wie hulp wordt geboden.
 3. Het gevoel minder te presteren in het werk en de twijfel aan de eigen competentie en bekwaamheid.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie tekende en schreef de stripverhalen over Tom Poes en Ollie B. Bommel?


JUIST!NIET JUIST!

Marten Toonder

Renaissance

Europese cultuurperiode van ongeveer 1450 tot ongeveer 1600 die zich onderscheidde van de Middeleeuwen door een meer op de mens en wereld gerichte levenshouding en een onbegrensd vertrouwen in het menselijke kunnen ('virtù'). Ook tijdgenoten waren zich ervan bewust dat hun tijd verschilde van de door hen als barbaars bestempelde Middeleeuwen. Zij lieten zich inspireren door de klassieke cultuur, die zij mateloos bewonderden. De Renaissance begon in Italië en zou omstreeks 1500 in de rest van Europa doordringen.
Zie ook Renaissance en humanisme.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

 1. Orestes
 2. mektab
 3. Leonardo da Vinci
 4. Charlie Chaplin
 5. Carnaval
 6. pars pro toto
 7. Athene
 8. blauwkous
 9. zwaard van Damocles
 10. Muzen