mortaliteit

Mortaliteit is het aantal mensen dat doodgaat aan een ziekte in relatie tot het aantal individuen in de populatie waarover het gaat binnen een bepaalde tijdsspanne; ook wel sterftecijfer genoemd.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie was de winnaar van de slag bij Hastings (1066)?


JUIST!NIET JUIST!

Willem de Veroveraar

assimilatie

Zodanige aanpassing van individuen of groepen aan een dominante cultuur dat de oorspronkelijke culturele identiteit op de achtergrond raakt.