Idioom

Idioom is een ander woord voor 'taaleigen'. Dat zijn de uitdrukkingen en zinnetjes die een taal 'eigen' en bijzonder maken. In het Nederlands zegt men bijvoorbeeld 'het is hondenweer' als het stroomt van de regen. Een Engelsman of Amerikaan zegt in dat geval 'It is raining cats and dogs'. Veel van dit 'eigen' taalgebruik heeft een oude geschiedenis. Neem de uitdrukking De dans ontspringen. Dat betekent dat men aan het gevaar, de dood, is ontsnapt. Die zegswijze is terug te voeren op Middeleeuwse voorstellingen van De Dood, die al dansend mensen uitnodigt met hem mee te dansen of te springen, de eeuwigheid in. Andere Nederlandse woorden of verbindingen zijn juist aan andere talen ontleend. Men spreekt bijvoorbeeld van een magnum opus, voor iemands belangrijkste en grootste werk. Of van een Pyrrusoverwinning, een overwinning die zoveel inspanning heeft gekost, dat het wel een nederlaag lijkt (naar een historische strijd van drie eeuwen voor onze jaartelling). Van kort geleden komen de uitdrukkingen als Een klap van de molen gekregen hebben (toen molens nog volop in gebruik waren in steden en dorpen). Of: dit is de Hamvraag, naar een populair radioprogramma uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Voor de alfabetisering is gekozen voor de eerste letter van het kernwoord uit een uitdrukking, gezegde of spreekwoord. Bij twijfel over de keuze tussen twee woorden die allebei als kernwoord beschouwd kunnen worden (door de bomen het bos niet meer zien), is meestal gekozen voor het eerste zelfstandig naamwoord.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.