vaccin

Vaccin (synoniem: entstof) is de stof waarmee gevaccineerd wordt. Inenting met een vaccin wekt immuniteit op tegen een bepaalde infectieziekte. Bij vaccinatie maakt men gebruik van levende, verzwakte ziektekiemen, zoals bij pokken en gele koorts, of dode ziektekiemen zoals bij tyfus, cholera en influenza. Een derde soort vaccin bevat geen ziektekiemen, maar onwerkzaam gemaakte schadelijke stoffen die door de ziektekiemen worden uitgescheiden. De DKTP-vaccinatie bevat een vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis. Het wordt toegediend op de leeftijd van 4, 5, 6, en 12 maanden. Door de goed georganiseerde zuigelingenzorg in Nederland en een strak vaccinatieprogramma komen deze ziektes in Nederland bijna niet meer voor.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1654 het treurspel Lucifer?


JUIST!NIET JUIST!

Vondel

Geografie en demografie > bewerking en bebouwing

Vinex-wijk

Vinex-wijk is een afkorting van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening over grootschalige nieuwbouwprojecten van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. De bedoeling was wijken te bouwen, weliswaar in de buurt van steden, maar met een eigen combinatie van wonen, werken, winkels enzovoort. Geleidelijk heeft Vinex-wijk een andere betekenis gekregen dan wat er oorspronkelijk in de nota stond. Tegenwoordig wordt het geassocieerd met een nieuwbouwwijk aan de rand van een grote(re) stad en veelal met de bijbetekenis van een saaie woonwijk waarin alle straten en huizen op elkaar lijken en men voor werk en voorzieningen naar de stad trekt.