heterozygoot

1. Bijvoeglijk naamwoord. Met twee verschillende erfelijke eigenschappen, afkomstig van twee verschillende genen (allellen), waarvan één afkomstig is van de moeder en één van de vader. Bijvoorbeeld één allel voor blauwe en één voor bruine ogen. Een van de twee is dan dominant en bepaalt hoe het organisme eruitziet of functioneert (fenotype); de ander recessief.
2 Zelfstandig naamwoord: individu met verschillende allelen met betrekking tot een bepaald kenmerk.
Zie ook homozygoot.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke filosoof is de grondstelling Cogito ergo sum (ik denk dus ik ben)?


JUIST!NIET JUIST!

Descartes

brandstofcel

Apparaat dat uit brandstof (bijvoorbeeld waterstof) rechtstreeks elektriciteit produceert. Dit proces is te beschouwen als het omgekeerde van elektrolyse, waarbij water wordt ontleed in waterstof en zuurstof. De geproduceerde elektriciteit kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om een elektrische auto aan te drijven. Het grote voordeel van een brandstofcel is dat het rendement ervan (40-60%) aanzienlijk hoger ligt dan dat van de traditionele verbrandingsmotor, die een rendement van maximaal 25% (benzinemotor) tot 30% (dieselmotor) haalt. Een brandstofcel vraagt wel katalysatoren, bijvoorbeeld platina, waardoor ontwikkeling en grootschalige inzet vooralsnog moeizaam verlopen.