congenitaal

Congenitaal betekent 'aangeboren', een ziekte of afwijking waarmee je ter wereld komt. De ziekte of afwijking kan erfelijk zijn, maar niet iedere erfelijke aandoening is aangeboren en komt al bij de geboorte tot uiting. Niet-erfelijke aangeboren aandoeningen zijn bijvoorbeeld afwijkingen die tijdens de zwangerschap ontstaan, zoals congenitale heupdysplasie of congenitaal rubellasyndroom (aangeboren afwijkingen bij het kind doordat de moeder tijdens de zwangerschap rode hond) heeft gehad.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1654 het treurspel Lucifer?


JUIST!NIET JUIST!

Vondel

Geografie en demografie > bewerking en bebouwing

Vinex-wijk

Vinex-wijk is een afkorting van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening over grootschalige nieuwbouwprojecten van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. De bedoeling was wijken te bouwen, weliswaar in de buurt van steden, maar met een eigen combinatie van wonen, werken, winkels enzovoort. Geleidelijk heeft Vinex-wijk een andere betekenis gekregen dan wat er oorspronkelijk in de nota stond. Tegenwoordig wordt het geassocieerd met een nieuwbouwwijk aan de rand van een grote(re) stad en veelal met de bijbetekenis van een saaie woonwijk waarin alle straten en huizen op elkaar lijken en men voor werk en voorzieningen naar de stad trekt.