Bijbel

Onze cultuur is in hoge mate gevormd door het joods-christelijke gedachtengoed dat in de kleine bibliotheek die Bijbel heet, verwoord en verbeeld is. Onze taal, onze wereldbeschouwing, ons systeem van normen en waarden, onze geschiedenis, onze schilderkunst, onze muziek, het is allemaal doortrokken van en diepgaand beïnvloed door het geloof van Israël, zoals het door synagoge en kerk eeuwenlang is uitgedragen. Cultuurkennis zonder kennis van de Heilige Schrift is dan ook niet mogelijk.

Woorden en begrippen die o.i. te specialistisch zijn, zoals cherubs of samaritaan, staan hier niet in. Maar wij staan open voor suggesties.