Jozef van Nazareth

Vader van Jezus (Lucas 4:22, Johannes 1:46), timmerman te Nazareth, uit het huis van David. Behalve in de openingsparagrafen van Lucas en Mattheüs speelt hij in de evangelieverhalen nauwelijks een rol.
Zie ook maagdelijke geboorte.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de versregel 'Alles van waarde is weerloos'?


JUIST!NIET JUIST!

Lucebert

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.