diaspora

Sinds de Babylonische ballingschap leefde het joodse volk buiten Palestina in wat de verstrooiing (Grieks: diaspora; Hebreeuws: galoet) wordt genoemd.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie was de winnaar van de slag bij Hastings (1066)?


JUIST!NIET JUIST!

Willem de Veroveraar

assimilatie

Zodanige aanpassing van individuen of groepen aan een dominante cultuur dat de oorspronkelijke culturele identiteit op de achtergrond raakt.