1500-1813

Het nationale gevoel van Nederlanders richt zich in het algemeen vooral op het grootse verleden van de Gouden Eeuw, waarin Piet Hein, Rembrandt en Johan de Witt broederlijk bijeen worden gezet. Deel van dat verleden was natuurlijk de lange oorlog tegen de Spanjaarden, waarin bijvoorbeeld voor prins Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, in het nationaal geheugen een grote rol is weggelegd, al is die rol naderhand door propaganda van orangisten groter gemaakt dan die oorspronkelijk was.

Het geschiedenisbeeld is ook bijna uitsluitend op Holland gericht, voor de overige gewesten die deel uitmaken van Nederland is nauwelijks plaats.

In de selectie voor dit hoofdstuk zijn er weinig zee- en veldslagen te vinden, en is er aandacht voor andere gewesten dan alleen Holland. Het hoofdstuk eindigt bij het jaartal 1813, toen Nederland zijn onafhankelijkheid van de Franse overheersers herwon en een zelfstandig koninkrijk werd.

Woorden en begrippen die o.i. te specialistisch zijn, zoals apologie of Smeerenburg, staan niet in dit hoofdstuk. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.