Gorcumse martelaren

Negentien Rooms-katholieke geestelijken, in 1572 door de geuzen opgehangen; in de negentiende eeuw heilig verklaard.

Zie ook Tachtigjarige Oorlog.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef over Kapitein Nemo?


JUIST!NIET JUIST!

Jules Verne

sociale psychologie

Wetenschap van het gedrag van mensen in groepen en organisaties, maar ook van de beïnvloeding van het gedrag van individuen door groepsverwachtingen (onder andere rolgedrag) en door processen waarbij mensen zich met elkaar vergelijken.