Psychologie en sociologie

Dit hoofdstuk bestrijkt slechts twee van de vele ‘sociale wetenschappen’.

Een aantal begrippen dat hier als ‘psychologisch’ is opgenomen hoort eigenlijk thuis in de psychiatrie of seksuologie. En onder de ‘sociologische’ begrippen zijn er die gewoonlijk tot de culturele antropologie worden gerekend. Bij de psychologische begrippen zijn er nogal wat uit de theorie van Sigmund Freud. Dat is niet omdat de geldigheid en bruikbaarheid van die theorie en begrippen door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, maar omdat veel daarvan zo bekend geworden is in de cultuur en is doorgedrongen tot de literatuur en het denken en spreken van alledag.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals subcultuur of sociale controle, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals internalisering of relatieve deprivatie. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.