vanaf 1900

De twintigste eeuw is getekend door twee wereldoorlogen en een Koude Oorlog, door een dekolonisatieproces van grote snelheid en omvang, door de opkomst en ondergang van het communisme, de bouw van kernwapens, de opkomst van de politieke Islam als tegenmacht tegen het welvarende en vrije Westen, een razendsnelle technologische ontwikkeling, het begin van wereldwijde ongerustheid over een dreigende klimaatverandering en een steeds toenemende verstedelijking, grotendeels het gevolg van bevolkingsexplosies in de armste werelddelen, waarbij ook steeds meer bevolkingsgroepen op drift raken. Daarmee vergeleken lijkt de negentiende eeuw bijzonder kalm.

Dit hoofdstuk heeft veel raakvlakken met het hoofdstuk Internationale politiek. Er is geen duidelijk criterium dat dat onderscheid mogelijk maakt. In zijn algemeenheid zijn de meest recente ontwikkelingen van na de eeuwwisseling die nog steeds gelden of van grote betekenis zijn in het hoofdstuk Internationale politiek geplaatst, terwijl in dit hoofdstuk de meer historische gebeurtenissen en bewegingen staan.

Woorden en begrippen die o.i. te specialistisch zijn, zoals duikbotenoorlog of Atlantisch handvest, staan niet in dit hoofdstuk. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.