Economie

Het woord economie is samengesteld uit de Griekse woorden voor huis (oikos) en regel (nomos). Die woorden slaan op het op orde houden van de eigen huishouding. De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de productie, verdeling en consumptie van schaarse goederen en diensten'. Het levert modellen en instrumenten op om hierop in te spelen en te sturen.

Dit hoofdstuk behandelt de basisbegrippen van de economische wetenschap, de belangrijkste grondleggers en economen die veel invloed hebben (gehad) in de wereld.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals bijbaan, of eenmansbedrijf, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals afzetprijzen en aanbodfactoren. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.