bruto nationaal product (BNP)

De totale productie van bedrijven en overheid van een land inclusief afschrijvingen. Ook wel bruto binnenlands product (BBP) genoemd.
Zie ook nationaal inkomen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welk hormoon wordt ook wel het slaaphormoon genoemd?


JUIST!NIET JUIST!

melatonine

ideologie

Min of meer afgerond en coherent samenstel van ideeën over de samenleving en de manier waarop die moet veranderen. Ideologieën worden meestal gebruikt om mensen te mobiliseren, in het bijzonder op het terrein van de politiek.