bedrijfsresultaat

Saldo van baten en lasten per tijdseenheid bij de gewone uitoefening van een bedrijf. Buitengewone baten en lasten (bijv. verkoop van bedrijfsonderdelen of reorganisatiekosten) vallen erbuiten.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welk mythologisch wezen had altijd tenminste één oog open?


JUIST!NIET JUIST!

Argos

ideologie

Min of meer afgerond en coherent samenstel van ideeën over de samenleving en de manier waarop die moet veranderen. Ideologieën worden meestal gebruikt om mensen te mobiliseren, in het bijzonder op het terrein van de politiek.