overdrachtsuitgaven

Overdrachten van algemene middelen aan huishoudens en bedrijven door tussenkomst van de publieke sector. Deze uitgaven worden ook wel 'inkomensoverdrachten' genoemd. Voorbeelden: sociale‑zekerheidsuitkeringen, subsidies en studietoelagen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welk hormoon wordt ook wel het slaaphormoon genoemd?


JUIST!NIET JUIST!

melatonine

ideologie

Min of meer afgerond en coherent samenstel van ideeën over de samenleving en de manier waarop die moet veranderen. Ideologieën worden meestal gebruikt om mensen te mobiliseren, in het bijzonder op het terrein van de politiek.