overdrachtsuitgaven

Overdrachten van algemene middelen aan huishoudens en bedrijven door tussenkomst van de publieke sector. Deze uitgaven worden ook wel 'inkomensoverdrachten' genoemd. Voorbeelden: sociale‑zekerheidsuitkeringen, subsidies en studietoelagen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie van deze drie heersers ging niet op kruistocht?


JUIST!NIET JUIST!

Willem de Veroveraar

privacy

Het recht om bepaalde zaken, zoals ideeën, gegevens of huiselijke aangelegenheden voor zichzelf oftewel privé te houden. Dit recht wordt bij wet beschermd, wat bijvoorbeeld opsporingsmogelijkheden van politieagenten of rechten van journalisten beperkt.