Stabiliteitspact

(Pact voor stabiliteit en groei) Afspraak tussen de EU‑lidstaten met als doel de begrotingsdiscipline te handhaven en te versterken ten behoeve van een goed functionerende EMU.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welk mythologisch wezen had altijd tenminste één oog open?


JUIST!NIET JUIST!

Argos

ideologie

Min of meer afgerond en coherent samenstel van ideeën over de samenleving en de manier waarop die moet veranderen. Ideologieën worden meestal gebruikt om mensen te mobiliseren, in het bijzonder op het terrein van de politiek.