kartel

Ondernemingen uit dezelfde bedrijfstak vormen een kartel wanneer ze afspraken maken ter regulering van de economische mededinging in hun bedrijfstak. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over de hoogte van de verkoopprijs (prijskartel), de verdeling van de markt (afzet‑, quota‑, contingenterings‑ of marktverdelingskartels) of over normering, standaardisering, octrooigebruik. Het maken van kartelafspraken wordt door de Mededingingswet verboden.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke filosoof is de grondstelling Cogito ergo sum (ik denk dus ik ben)?


JUIST!NIET JUIST!

Descartes

brandstofcel

Apparaat dat uit brandstof (bijvoorbeeld waterstof) rechtstreeks elektriciteit produceert. Dit proces is te beschouwen als het omgekeerde van elektrolyse, waarbij water wordt ontleed in waterstof en zuurstof. De geproduceerde elektriciteit kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om een elektrische auto aan te drijven. Het grote voordeel van een brandstofcel is dat het rendement ervan (40-60%) aanzienlijk hoger ligt dan dat van de traditionele verbrandingsmotor, die een rendement van maximaal 25% (benzinemotor) tot 30% (dieselmotor) haalt. Een brandstofcel vraagt wel katalysatoren, bijvoorbeeld platina, waardoor ontwikkeling en grootschalige inzet vooralsnog moeizaam verlopen.