Internationale literatuur

Dit hoofdstuk valt uiteen in drie categorieën, begrippen, titels en personen. Wat betreft titels en personen heeft de redactie een keuze gemaakt uit Klein ABC van de Wereldliteratuur van Pieter Steinz (1963-2016), uitgegeven door Ambo/ Anthos. De redactie is Ambo/Anthos bijzonder erkentelijk voor het ter beschikking stellen van dit waardevolle tekstbestand. Bij de selectie van auteurs is gelet op de volgende aspecten: heeft de auteur belangrijke prijzen gekregen (Nobelprijs, Man Booker Prijs), is zijn/haar werk veel vertaald en verkocht, zijn de boekbesprekingen lovend over een langere periode, wordt het werk nog steeds veel gelezen? Vooral dat laatste criterium is lastig. Over schrijvers als Homerus is daarover geen discussie. Zijn verhalen behoren tot de canon van de internationale literatuur. Maar bij andere schrijvers betreden we een grijs gebied. Ook bij boektitels is dat het belangrijkste criterium: wordt het boek nog gelezen (herdrukt) of heeft het nog steeds veel invloed in de huidige tijd, bijvoorbeeld als inspiratiebron voor hedendaagse schrijvers? Door Steinz besproken bekende personages uit de wereldliteratuur die op deze website ook al in de hoofdstukken ‘Mythologie’ en ‘Religie en levensbeschouwing’ staan werden weggelaten. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.