Wiskunde

In de wiskunde gaat men uit van veronderstellingen en logische regels die men strikt volgt. Het is een groot vakgebied dat uit theoretische, toepasbare en toegepaste wiskunde bestaat. In dit hoofdstuk beperken we ons tot begrippen die men in een algemene discussie zou kunnen tegenkomen. Uiteraard wordt wiskunde gebruikt in de natuurkunde, de scheikunde en de sterrenkunde, maar ook in de biologie, economie, sociologie en psychologie. De wiskunde berustte tot voor kort weinig op waarnemingen en wiskundigen deden nauwelijks experimenten. Maar dit is recent sterk veranderd. Problemen die te maken hebben met bijvoorbeeld weersvoorspellingen, roosters voor trein- en vliegtuigbewegingen, bescherming van bankpasgegevens, temperatuurregeling in aquaria van dierentuinen, de compact disc, enzovoorts, hebben geleid tot ontwikkeling van nieuwe soorten wiskunde - zowel theoretische als toegepaste - die bruikbaar zijn in de praktijk van alle dag. De wiskunde in al zijn facetten is daarmee niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals som, staartdeling of lineaal, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals informatietheorie of open verzameling. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.