Toneel

Dit hoofdstuk verklaart theatrale (vak)termen en vermeldt belangrijke persoonlijkheden op het gebied van toneel, mime en cabaret. Evengoed blijft het een selectie en kan de dagelijkse werkelijkheid de zorgvuldige gemaakte keuzes inhalen. Invloed en populariteit van bepaalde acteurs en cabaretiers kunnen immers snel veranderen. De focus ligt op het actuele Nederlandse theater, met hier en daar een uitstapje naar Vlaanderen. Theatermakers buiten het Nederlandstalige taalgebied worden slechts vermeld voor zover zij legendarisch of richtinggevend zijn. Al wordt theater bij uitstek door mensen gemaakt, de namen van acteurs, cabaretiers, regisseurs enzovoort zijn waar mogelijk gekoppeld aan begrippen, met bij de persoonsnaam een verwijzing. Overleden personen, opgeheven gezelschappen en historische stromingen staan alleen vermeld wanneer zij een blijvende invloed op de hedendaagse podiumkunsten of op de huidige generatie uitvoerenden uitoefenen. Auteurs van theaterstukken staan niet in dit hoofdstuk vermeld, maar bij de diverse hoofdstukken over literatuur.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals akoustiek of grimeur, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals try-out of mise-en-scène. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.