Internationaal Theater Amsterdam

Internationaal Theater Amsterdam is de nieuwe naam die in 2018 werd gegeven aan toenmalige de Toneelgroep Amsterdam om tot uitdrukking te brengen dat het toneelgezelschap zich uitdrukkelijk ook richt op voorstellingen in het buitenland. Internationaal Theater Amsterdam is gevestigd in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Het is een repertoirgezelschap dat aanvankelijk in 1987 ontstond uit een fusie van Toneelgroep Centrum en het Publiekstheater. Eerste leider was Gerardjan Rijnders, in 2001 opgevolgd door Ivo van Hove. Al tijdens het leiderschap van Rijnders werd het een vernieuwend gezelschap met enkele uitstekende acteurs (Admiraal , Courbois, Bokma, Brandsma). Het Interrnationaal Theater Amsterdam speelt in het he;e ;and in grotte en kleine schpouwburgen. De speelstijl van het ITA bouwt voort op dat van Toneelgoep Amsterdam. Het voornaamste stijlkenmerk is dat er geen stijlkenmerk is, maar wel een onderzoekende en onbevangen instelling. Het gezelschap richt zich op multimedia en cross‑overtheater en internationalisering, onder andere via samenwerking met buitenlandse regisseurs.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1654 het treurspel Lucifer?


JUIST!NIET JUIST!

Vondel

Geografie en demografie > bewerking en bebouwing

Vinex-wijk

Vinex-wijk is een afkorting van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening over grootschalige nieuwbouwprojecten van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. De bedoeling was wijken te bouwen, weliswaar in de buurt van steden, maar met een eigen combinatie van wonen, werken, winkels enzovoort. Geleidelijk heeft Vinex-wijk een andere betekenis gekregen dan wat er oorspronkelijk in de nota stond. Tegenwoordig wordt het geassocieerd met een nieuwbouwwijk aan de rand van een grote(re) stad en veelal met de bijbetekenis van een saaie woonwijk waarin alle straten en huizen op elkaar lijken en men voor werk en voorzieningen naar de stad trekt.