rekwisiet

Een rekwisiet is een voorwerp dat tijdens een toneelvoorstelling worden gebruikt door de acteurs het woord is ontleend aan het Franse woord met de betekenis van "vereiste". Het kan van alles zijn, dingen die de acteurs vasthouden, zoals een potlood, gereedschapskist of zaklamp. Of het zijn alle objecten die op het toneel worden geplaatst. Bijvoorbeeld krukjes waarop spelers zittend met elkaar praten. Of een ouderwets koffiezetapparaat dat op de achtergrond staat te pruttelen. Een rekwisiteur is de functionaris die bij het toneel voor de rekwisieten zorgt.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1654 het treurspel Lucifer?


JUIST!NIET JUIST!

Vondel

Geografie en demografie > bewerking en bebouwing

Vinex-wijk

Vinex-wijk is een afkorting van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening over grootschalige nieuwbouwprojecten van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. De bedoeling was wijken te bouwen, weliswaar in de buurt van steden, maar met een eigen combinatie van wonen, werken, winkels enzovoort. Geleidelijk heeft Vinex-wijk een andere betekenis gekregen dan wat er oorspronkelijk in de nota stond. Tegenwoordig wordt het geassocieerd met een nieuwbouwwijk aan de rand van een grote(re) stad en veelal met de bijbetekenis van een saaie woonwijk waarin alle straten en huizen op elkaar lijken en men voor werk en voorzieningen naar de stad trekt.