Middeleeuwen

Na de val van het West-Romeinse Rijk in 476 omspannen de middeleeuwen ruim duizend jaar. Als onvaste eindgrens neemt men meestal 1450 à 1500.

De benaming middeleeuwen ontstond in de renaissance, toen men aansluiting zocht bij de oudheid en op de ‘midden-tijden’ neerkeek als op een duistere periode met een gedeeltelijke teruggang van de kennis uit de klassieke oudheid. Dat neemt niet weg dat veel normen en waarden op het gebied van geloof en moraal, maar ook de parlementaire democratie, de christelijke Kerk en het pausdom, het koningschap en de universiteit teruggrijpen op de middeleeuwen.

Dit hoofdstuk behandelt naast de belangrijkste historische gebeurtenissen, figuren, specifieke onderwerpen en begrippen op het gebied van de kerk, kunst of rechtsgeschiedenis.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals handel en ambacht, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals autarkie of zend- en markgraven. Maar wij staan open voor suggesties.