poorter

(Latijn: portus = haven, stad) In enge zin een inwoner van een stad die was opgenomen in het poorter- of burgerboek en aan enige welstandseisen voldeed. In ruimere zin iedere inwoner.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

In welke kathedraal werden vroeger Franse koningen gekroond?


Media > print, radio en televisie

onderzoeksjournalistiek

Ook wel 'investigating journalism' genoemd. Arbeidsintensieve vorm van journalistiek, met de bedoeling belangrijke verborgen feiten boven water te krijgen en handel en wandel van publieke personen en instellingen te onthullen. Schoolvoorbeeld is het Watergate-schandaal.