Design

Op een Technische Universiteit leert een student industrieel ontwerpen, op een Kunstacademie heet dat vormgeven. Verschillende benamingen voor hetzelfde proces dat in het algemeen spraakgebruik inmiddels 'design' is gaan heten.

Vormgeven of ontwerpen van gebruiksvoorwerpen werd in de loop van de twintigste eeuw een specialisme. Toen Nederland na de Tweede Wereldoorlog sterk industrialiseerde, kreeg het beroep een nieuwe impuls en raakte het ingeburgerd. Zo werd in de jaren vijftig in Eindhoven de eerste opleiding in Europa gesticht: de Academie voor Industriële Vormgeving. Sinds die tijd is het designbegrip verder verfijnd en gedifferentieerd. Boekomslagen, auto’s, meubels, tijdschriften, websites, verpakkingen enzovoort, overal komt tegenwoordig design aan te pas. Een specialisme dat een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt betreft de websitebouw en desktoppublishing. Behalve bureaus, bedrijven, instituten, prijzen, tijdschriften, ontwerpen en ontwerpers, die beeldbepalend waren of nog zijn, staan in dit hoofdstuk begrippen die te maken hebben met design.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals patroon of maquette, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals ontwerpspecificatie. Maar wij staan open voor suggesties.