huishouden van Jan Steen

Huishouden van Jan Steen. Een rommelige boel. Ontleend aan de schilderijen van Jan Steen waarop hij slonzige interieurs van huizen en herbergen afbeeldde.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie was de winnaar van de slag bij Hastings (1066)?


JUIST!NIET JUIST!

Willem de Veroveraar

assimilatie

Zodanige aanpassing van individuen of groepen aan een dominante cultuur dat de oorspronkelijke culturele identiteit op de achtergrond raakt.