conditio sine qua non

Conditio sine qua non. Noodzakelijke voorwaarde, zonder welke iets niet mogelijk is: 'Je medewerking aan dit project is een conditio sine qua non voor mij.' Latijn.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef over Kapitein Nemo?


JUIST!NIET JUIST!

Jules Verne

sociale psychologie

Wetenschap van het gedrag van mensen in groepen en organisaties, maar ook van de beïnvloeding van het gedrag van individuen door groepsverwachtingen (onder andere rolgedrag) en door processen waarbij mensen zich met elkaar vergelijken.