Droste effect

Droste-effect. Zich herhalend maar wel steeds kleiner wordend beeld. Ontleend aan de vroegere cacaobus van Droste: op het blik een afbeelding van een verpleegster met de cacaobus in de hand, ook op die bus weer een verpleegster en een nog kleiner busje, enzovoort. Intrigerend voorbeeld van het verdwijnen van iets in het oneindig kleine en onzichtbare.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie was de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika?


JUIST!NIET JUIST!

George Washington

poldermodel

De in Nederland gebruikelijk vorm van besluitvorming waarin, voordat belangrijke politieke beslissingen worden genomen, de meest belanghebbende partijen zoals werkgevers en werknemers met de overheid in gesprek gaan. Het woord verwijst naar de samenwerking van polderbewoners die eeuwenlang nodig was om gezamenlijk de polders voldoende droog te houden door bemaling. De besluitvorming die met 'polderen' wordt aangeduid kan grotendeels ook als corporatisme worden opgevat.