Deo volente

Deo volente Zo God wil. Latijn. Een uitdrukking die christenen gebruiken om aan te geven dat je wel allerlei plannen kunt maken, maar dat het van God afhangt of je die ook kunt uitvoeren. Vrijwel altijd afgekort tot D.V. In reformatorische kring vaak gebruikt op bijvoorbeeld trouwkaarten en aankondigingen van bijeenkomsten. Ontleend aan een brief van de evangelist Jacobus uit het Nieuwe Testament: ‘Gij zegt: vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad… Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn… In plaats van te zeggen: indien de Here wil zullen wij leven en dit of dat doen’.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1654 het treurspel Lucifer?


JUIST!NIET JUIST!

Vondel

Geografie en demografie > bewerking en bebouwing

Vinex-wijk

Vinex-wijk is een afkorting van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening over grootschalige nieuwbouwprojecten van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. De bedoeling was wijken te bouwen, weliswaar in de buurt van steden, maar met een eigen combinatie van wonen, werken, winkels enzovoort. Geleidelijk heeft Vinex-wijk een andere betekenis gekregen dan wat er oorspronkelijk in de nota stond. Tegenwoordig wordt het geassocieerd met een nieuwbouwwijk aan de rand van een grote(re) stad en veelal met de bijbetekenis van een saaie woonwijk waarin alle straten en huizen op elkaar lijken en men voor werk en voorzieningen naar de stad trekt.