Deo volente

Deo volente Zo God wil. Latijn. Een uitdrukking die christenen gebruiken om aan te geven dat je wel allerlei plannen kunt maken, maar dat het van God afhangt of je die ook kunt uitvoeren. Vrijwel altijd afgekort tot D.V. In reformatorische kring vaak gebruikt op bijvoorbeeld trouwkaarten en aankondigingen van bijeenkomsten. Ontleend aan een brief van de evangelist Jacobus uit het Nieuwe Testament: ‘Gij zegt: vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad… Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn… In plaats van te zeggen: indien de Here wil zullen wij leven en dit of dat doen’.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef het klassieke én verfilmde jeugdboek 'Brief voor de koning'?


JUIST!NIET JUIST!

Tonke Dragt

case study

Onderzoeksvorm waarbij de toestand waarin één individu of één groep individuen verkeert indringend en uitvoerig wordt onderzocht. Meestal wordt ook geprobeerd per geval te begrijpen en te beschrijven hoe die toestand is ontstaan. Uit de resultaten worden vaak vragen en hypothesen opgesteld waarmee men grotere groepen van vergelijkbare individuen gerichter kan onderzoeken.