met iets ophebben

Met iets ophebben. Meestal in negatieve zin gebruikt, waarbij ‘op’ wordt weggelaten: ‘Ik heb werkelijk niks met spiritisme.'

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie was de winnaar van de slag bij Hastings (1066)?


JUIST!NIET JUIST!

Willem de Veroveraar

assimilatie

Zodanige aanpassing van individuen of groepen aan een dominante cultuur dat de oorspronkelijke culturele identiteit op de achtergrond raakt.