Eminence grise

Eminance grise. Iemand van oudere leeftijd die door zijn (levens)ervaring binnen een organisatie wijze raad kan geven. Oorspronkelijk slaat het op de monnik in een grijze monnikspij die onzichtbaar grote invloed uitoefende op kardinaal Richelieu, die een rode pij droeg.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef het klassieke én verfilmde jeugdboek 'Brief voor de koning'?


JUIST!NIET JUIST!

Tonke Dragt

Cleopatra

Legendarisch mooie koningin van Egypte, de laatste van de dynastie der Ptolemaeën. Geliefde van Caesar, en later ook van Marcus Antonius, die zij steunde in de burgeroorlog met Octavianus (zie Augustus).
De liefde van Antonius en Cleopatra (en hun beider zelfmoord) is gedramatiseerd door Shakespeare en werd in 1963 spectaculair verfilmd met Richard Burton en Elizabeth Taylor in de hoofdrollen.