Bouwkunde

Tot het einde van de 19de eeuw werd in ons land voornamelijk ambachtelijk gebouwd, waar nauwelijks architecten aan te pas kwamen. Na de Tweede Wereldoorlog was er veel nieuwe bebouwing nodig vanwege alle in de oorlog aangebrachte verwoestingen. Het inhalen van de bouwachterstand en de toenemende ruimtebehoefte van de groeiende bevolking zijn ten koste gegaan van de zorgvuldigheid bij de ruimtelijke ordening. De problemen waar bouwers in Nederland voor stonden - en nog staan - zijn lastig. De woningbouwopgave is gewijzigd; er is vraag naar meer woningen met een groter woonoppervlak, voor kleinere gezinsvormen. Bouwen in de stad lijkt duurder, maar voorkomt de aanleg van kostbare infrastructuur voor stadsuitbreidingen, zoals in de afgelopen decennia gebeurde in de zogenoemde 'Vinexwijken'. Zo blijft er ook meer meer groengebied over.

Dit hoofdstuk beperkt zich tot de bebouwde omgeving zoals we die nu kennen. Behalve stromingen, gebouwen en architecten - Nederlands en internationaal - die beeldbepalend, vernieuwend of zelfs revolutionair waren of nog zijn, staan in dit hoofdstuk verscheidene bouwkundige termen.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals steen of hout, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals tongewelf of maaswerk. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.