Stichting Cultureel Woordenboek

Deze Stichting heeft ten doel: de verspreiding van kennis welke tot het domein van de algemene ontwikkeling gerekend kan worden. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het inrichten en onderhouden van een of meer websites.

Bestuursleden van de Stichting zijn:
Mr Ite Rümke, voorzitter
Dr Jannes van Everdingen, vice-voorzitter
Mr. drs Paul Dijkstra, secretaris
Dr Rita Kohnstamm, penningmeester
Natascha van der Stelt, lid

De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling met een Cultureel doel (Culturele ANBI) zodat giften en donaties aan de Stichting vallen onder de extra fiscale aftrekregeling van 125%. Wie bijvoorbeeld 20 euro schenkt mag 25 euro als aftrekpost opvoeren. Giften kunnen worden gestort op NL91INGB0004558352 van de Stichting Cultureel Woordenboek. Een verantwoording van de financiën wordt jaarlijks op de website gepubliceerd.

ANBI gegevens Stichting Cultureel Woordenboek