BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

ANBI

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het onderhouden van de website www.cultureelwoordenboek.nl als hulpmiddel voor de Algemene Ontwikkeling van Nederlandstalige jongeren en volwassenen. Een vijftigtal vrijwilligers - deskundigen uit allerlei takken van wetenschap en cultuur - heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die zij rekenen tot het domein van de Algemene Ontwikkeling. Het verspreiden van deze kennis gebeurt in korte, heldere omschrijvingen per lemma, in zo compact mogelijke vorm. Voor wie meer wil weten staan steeds links naar Wikipedia. De site is in 2009 tot stand gekomen met een startsubsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en is daarna afhankelijk van particuliere donaties.

Gegevens

Naam ANBI: Stichting Cultureel Woordenboek
Ook bekend als: Cultureel Woordenboek
RSIN/Fiscaal nummer: 8193.85.426
KvK-nummer 34301329
Website adres: www.cultureelwoordenboek.nl
E-mail: info@cultureelwoordenboek.nl
Tel: 06 - 19 29 37 03
   
Adres Prof. Pullelaan 2
Postcode: 3571 JD
Plaats: Utrecht
 
Postadres: Prof. Pullelaan 2
Postcode: 3571 JD
Plaats: Utrecht

 

Bestuurssamenstelling
Mevrouw mr. M.A. Rümke, voorzitter
Dr. J.J.E. van Everdingen, vice voorzitter
Mr.drs. P.M.W. Dijkstra, secretaris
Mevrouw dr. H.A. Kohnstamm-Beeuwkes, penningmeester
Mevrouw N. van der Stelt, lid

Beleidsplan

Het actuele beleid is gericht op het up-to-date houden van bestaande hoofstukken. Dat houdt in nieuwe trefwoorden toevoegen, minder relevante trefwoorden schrappen en bestaande omschrijvingen aanscherpen. Daarnaast streven wij ernaar dat de database steeds beter is te raadplegen, onder meer door aanpassingen van de functionaliteiten van de website en het geschikt maken voor het raadplegen via tablet of smartphone.
Ten slotte heeft het zoeken naar sponsors de nodige beleidsaandacht.

Beloningsbeleid
Bestuursleden en webbeheerder krijgen beloning noch onkostenvergoeding. Auteurs ontvangen geen royalty's. 

 

 

 Overzichten voorgaande jaren
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop