BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

ANBI

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het onderhouden van de website www.cultureelwoordenboek.nl als hulpmiddel voor de Algemene Ontwikkeling van Nederlandstalige jongeren en volwassenen. Een vijftigtal vrijwilligers - deskundigen uit allerlei takken van wetenschap en cultuur - heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die zij rekenen tot het domein van de Algemene Ontwikkeling. Het verspreiden van deze kennis gebeurt in korte lemma's die in zo eenvoudig mogelijk Nederlands zijn geschreven, in zo compact mogelijke vorm. Voor wie meer wil weten staan steeds links naar Wikipedia. De site is in 2009 tot stand gekomen met een startsubsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en is daarna afhankelijk van particuliere donaties.

Gegevens

Naam ANBI: Stichting Cultureel Woordenboek
Ook bekend als: Cultureel Woordenboek
RSIN/Fiscaal nummer: 8193.85.426
Website adres: www.cultureelwoordenboek.nl
E-mail: cultureelwoordenboek@upcmail.nl
Tel: 06 - 10 20 36 75 
   
Adres Prinsengracht 792
Postcode: 1017 LH
Plaats: Amsterdam
 
Postadres: Prinsengracht 792
Postcode: 1017 LH
Plaats: Amsterdam

 

Bestuurssamenstelling
Mevrouw mr. M.A. Rümke, voorzitter
Dr. J.J.E. Van Everdingen, vice voorzitter
Rita Kohnstamm, secretaris/penningmeester
Prof.dr. J.H.M.T. Dijkhuis, lid

Beleidsplan
Het actuele beleid is enerzijds gericht op het up to date houden van bestaande lemma's, het, waar noodzakelijk, uitbreiden van het aantal lemma's en het toevoegen van hoofdstukken. Anderzijds op het zoeken van wegen waarlangs steeds meer gebruikers de weg naar het Cultureel Woordenboek kunnen vinden.
De website wordt al goed bezocht: in 2012 waren er ruim 80.000 unieke bezoekers.
Daarnaast heeft het zoeken naar sponsors de nodige beleidsaandacht.

Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen beloning noch onkostenvergoeding. Auteurs ontvangen geen royalties. Vrijwilligers, die de lemma's redactioneel bijhouden, krijgen een geringe tegemoetkoming binnen de toegestane marges. De web-beheerder is de enige die op factuurbasis wordt betaald.

2016: Activiteiten
In 2016 besteedde het bestuur veel aandacht aan de mogelijkheden tot samenwerking met andere websites. Vooral om de financiële armslag te vergroten. De voorzitter, mevrouw M.A. Rümke en bestuurslid mevrouw H.A. Kohnstamm hadden hierover een uitgebreid gesprek met de KNAW, onder wiens auspiciën eertijds de boekuitgave kon worden gerealiseerd. Dit gesprek leidde ertoe dat een medewerker van de KNAW voor ons een inventarisatie maakte van op kennisgerichte websites die in aanmerking zouden kunnen komen. Op basis daarvan leek Kennisnet een goede kandidaat. Bestuurslid Van Everdingen heeft zich hiervoor ingezet. Kennisnet stelde zich aanvankelijk zeer positief op en zag enkele mogelijkheden tot enerzijds integratie van de kennissystemen waarnaast anderzijds het Cultureel Woordenboek zelfstandig zou kunnen blijven bestaan. Uiteindelijk zag Kennisnet met name vanwege de kosten toch af van de samenwerking.
Dit leidde bij het bestuur tot een heroriëntatie, waarbij alle nadruk zou komen te liggen op het zelfstandig blijven doorgaan, maar dan met meer mankracht. Het bestuur zou nog meer dan voorheen gaan fungeren als redactie. De webmaster en beheerder van Facebook- en Twitteraccount traden tot de (onbetaalde) redactie toe. Daarnaast werd de redactie uitgebreid met de heer P. Dijkstra, uitgever.
De hoofdstukken werden over de nu zes redactieleden verdeeld en ieder nam op zich voor 1 april 2017 verslag te doen van aan te bevelen correcties en aanvullingen.
Wel kwam een samenwerking met Wikipedia tot stand. Het CW stelde ongeveer 500 lemma's ter beschikking, die op Wikipedia ontbreken en die met bronvermelding  gebruikt kunnen worden als begin voor eigen lemma's die gaandeweg kunnen worden uitgebreid.
Wegens het bereiken van de tachtigjarige leeftijd trad de initiatiefnemer van het Cultureel Woordenboek, prof. dr. G.A. Kohnstamm, af als bestuurslid.

2016: Financiële verantwoording

01/01 2016 Banksaldo 859,94
Donaties 2.260,00
Google Ireland  70,03
  ----------
  3.189, 97
   
Bijhouden content,
Facebook- en twitteraccount
1.379,40
Beheer webmaster 400, 92
ING betalingsverkeer 157, 75
Anbi transparant 59, 90
  -----------
  1.997, 00
   
31/31/16 Banksaldo  1.193,98

 

 

 Overzichten voorgaande jaren


Volg CultureelWoordenboek.nl:Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de schrijvers worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat financiële steun nodig. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over. Hoe?
Kijk onder Vriend worden?

paginatop