BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

ANBI

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het onderhouden van de website www.cultureelwoordenboek.nl als hulpmiddel voor de Algemene Ontwikkeling van Nederlandstalige jongeren en volwassenen. Een vijftigtal vrijwilligers - deskundigen uit allerlei takken van wetenschap en cultuur - heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die zij rekenen tot het domein van de Algemene Ontwikkeling. Het verspreiden van deze kennis gebeurt in korte lemma's die in zo eenvoudig mogelijk Nederlands zijn geschreven, in zo compact mogelijke vorm. Voor wie meer wil weten staan steeds links naar Wikipedia. De site is in 2009 tot stand gekomen met een startsubsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en is daarna afhankelijk van particuliere donaties.

Gegevens

Naam ANBI: Stichting Cultureel Woordenboek
Ook bekend als: Cultureel Woordenboek
RSIN/Fiscaal nummer: 8193.85.426
KvK-nummer 34301329
Website adres: www.cultureelwoordenboek.nl
E-mail: info@cultureelwoordenboek.nl
Tel: 06 - 19 29 37 03
   
Adres Prinsengracht 792
Postcode: 1017 LH
Plaats: Amsterdam
 
Postadres: Prinsengracht 792
Postcode: 1017 LH
Plaats: Amsterdam

 

Bestuurssamenstelling
Mevrouw mr. M.A. Rümke, voorzitter
Dr. J.J.E. Van Everdingen, vice voorzitter
Mr. drs. P.M.W. Dijkstra, secretaris
Mevrouw dr. H.A. Kohnstamm-Beeuwkes, penningmeester
Mevrouw N. Van der Stelt, lid

Beleidsplan
Het actuele beleid is enerzijds gericht op het up to date houden van bestaande lemma's, het - waar noodzakelijk - uitbreiden van het aantal lemma's en het toevoegen van hoofdstukken. Anderzijds op het zoeken van wegen waarlangs steeds meer gebruikers de weg naar het Cultureel Woordenboek kunnen vinden.
De website wordt al goed bezocht: in 2012 waren er ruim 80.000 unieke bezoekers.
Daarnaast heeft het zoeken naar sponsors de nodige beleidsaandacht.


Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen beloning noch onkostenvergoeding. Auteurs ontvangen geen royalties. De web-beheerder is de enige die op factuurbasis wordt betaald.

2017: Activiteiten
2017 was voor het Cultureel Woordenboek een belangrijk jaar. De ‘grondlegger’ van het CW, prof. dr. G.A. Kohnstamm, legde vanwege zijn leeftijd zijn bestuurslidmaatschap neer. Om diezelfde reden trok ook bestuurslid prof.dr. J.H. Dijkhuis zich terug. Daartegenover stond dat vice voorzitter dr. J.J.E.Van Everdingen met pensioen ging en en zei meer tijd in het CW te willen investeren. Bovendien werd mr.drs. P. Dijkstra, in dat jaar gepensioneerd als uitgever bij Springer, bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. Ook Mevrouw N.van der Stelt, als redacteur verantwoordelijk voor het bijhouden van Twitter- en Facebookaccounts trad tot het bestuur toe. De webbeheerder zag af van honorarium voor het bijhouden van de site. Alleen voor ingrijpende verbouwingen van de site zal hij in de toekomst worden betaald.
Deze nieuwe samenstelling leidde tot een nieuw élan.
De belangrijkste taak die dit nieuwe bestuur zich stelde was ook zelf om niet redactionele werkzaamheden te gaan verrichten. Besloten werd gaandeweg alle hoofdstukken op de schop te nemen en de lemma’s te beoordelen op ‘need to know, nice to know, not to know’. en dienovereenkomstig te gaan schrijven dan wel schrappen. De eerste hoofdstukken die hiervoor werden gekozen waren Geschiedenis, Politiek, Film, Bouwkunde, Gebouwd erfgoed en Mode. Rond de jaarwisseling waren de drie laatste hoofdstukken geheel gereviseerd.
Het is arbeidsintensief werk en het bestuur is dan ook naarstig op zoek naar middelen om hiervoor toch ook een betaalde kracht te kunnen inzetten.


2017: Financiële verantwoording

01/01 2017 Banksaldo 1.193,98
Donaties 1.100,00
Advertenties en tekstovername 39,66
  ----------
  2.333,64
   
Bijhouden content,
Facebook- en Twitteraccount
229,90
Webbeheer 223,85
ING betalingsverkeer 137, 47
Anbi transparant 59, 90
Kantoorbenodigdheden 177,48
  -----------
  828,60
   
31/31/17 Banksaldo  1.494,49

 

 

 Overzichten voorgaande jaren
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop