Tradities

Tradities zijn in dit hoofdstuk Nederlandse gewoontepatronen bij speciale gelegenheden. De vaste manier waarop men hier bepaalde feesten viert, belangrijke gebeurtenissen organiseert of gebeurtenissen uit het verleden herdenkt. Ze benadrukken het gemeenschappelijke binnen onze cultuur. Wie zich aan een traditie houdt geeft uitdrukking aan een culturele verbondenheid. Er zijn lichtvoetige en ernstige tradities. Heel oude en recente, al moet een bepaald ritueel wel enige tijd standhouden voor het traditioneel genoemd kan worden. Tradities kunnen ook in de loop van de tijd veranderen of helemaal verdwijnen.

Symbolen zijn hier de betekenissen die in de geschiedenis van de Nederlandse cultuur – maar daar niet alleen – gehecht zijn aan sommige dieren, planten, bomen, vruchten, objecten, figuren, natuurverschijnselen, menselijke gestalten en organen. Hun vereenvoudigde en gestileerde afbeeldingen kan men tegenkomen op, onder meer, oude schilderijen, merklappen, familiewapens, kerkgebouwen, gevelstenen, wenskaarten en grafzerken. Soms gaat een betekenis teloor om na enige tijd toch weer te worden herontdekt.

Symbolen horen samen met tradities tot het zogeheten immateriële erfgoed, dat door de tijd heen van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven.

De grenzen tussen woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn aan de ene kant en te specialistische woorden aan de andere kant zijn in dit hoofdstuk moeilijk te bepalen. De keuze van de redactie is arbitrair. Wij staan open voor suggesties.