Archeologie en prehistorie

Archeologie of oudheidkunde is de wetenschap die het leven van mensen in vroegere tijden bestudeert aan de hand van de dingen die mensen hebben gemaakt en hebben gebruikt, en die in de bodem zijn teruggevonden. Archeologen maken gebruik van veel andere wetenschappelijke disciplines om inzicht te krijgen in alle facetten van menselijke culturen. Door middel van onderzoek (booronderzoek, proefsleuven en opgravingen) wordt gezocht naar de materiële nalatenschap uit het verleden. Sporen en materiële resten betreffen bijvoorbeeld woonplaatsen, gebouwen, graven, huisraad en werktuigen.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals opgraving, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals ‘behoud in situ’ of ‘vlakdekkend opgraven’. Maar wij staan open voor suggesties.