akoestiek

Akoestiek is de wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verbreid en voortgeplant. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat de term akoestiek wordt gebruikt om aan te geven hoe geluid op verschillende plaatsen in een ruimte klinkt. Omdat geluid bestaat uit trillingen die zich voortbewegen in de lucht, maakt het veel uit hoe die ruimte is opgebouwd, welke materialen er zijn gebruikt, en of deze ruimte vol of leeg is. In een grote lege sporthal is er veel meer weerkaatsing van het geluid, waardoor galm ontstaat, terwijl in een theater stoelen en gordijnen een groot deel van de geluidstrillingen absorberen, waardoor het geluid wordt gedempt. Om galmende echo’s tussen evenwijdige oppervlakte te vermijden zijn muren in theaterzalen vaak voorzien van onregelmatige oppervlakken of, als dat niet kan, van geluidabsorberend materiaal.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

biodiversiteit

Biodiversiteit is het vóórkomen van verschillende levende organismen, hun variabiliteit en samenhang in een bepaald gebied. De variabiliteit betreft niet alleen de uiterlijke kenmerken maar ook de genetische.