Pop(ulaire) muziek

Zoals er waarschijnlijk door mensen altijd is gedanst is (zie bij hoofdstuk DANS) is er ook altijd muziek gemaakt. Dat blijkt uit reisverslagen van ontdekkingsreizigers die volkeren bezochten die geen kennis hadden van onze - moderne - beschaving. Er werd fluit gespeeld op bamboestokken, met luchtgaatjes erin. Er werd getokkeld op primitieve luiten. Die instrumenten evolueerden in de loop van de eeuwen tot de muziekinstrumenten die we nu nog kennen. En er werd gezongen. Muziek en zang klonken als er rituelen werden uitgevoerd bij een geboorte, de volwassenwording, het huwelijk, de dood. In heilige gebouwen, maar ook in een seculiere omgeving. Langzaam is zo de door mensen gemaakte muziek geworden tot de klanken die we nu nog horen in kerken, concertzalen, muziekgebouwen en bij mensen thuis. Of op het toneel waar een musical wordt opgevoerd. Of in een café waar jazzmuzikanten erop los improviseren.

In dit hoofdstuk zijn trefwoorden verzameld op het terrein van de Populaire muziek. Bekende bands en popartiesten worden genoemd, evenals begrippen en stromingen.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals ballad of blues, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals scat vocal of walking bass. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.