De Eglentier

Amsterdamse rederijkerskamer, met als devies 'In Liefde Bloeyende'. Vooral actief rond 1600. Bekende leden: Spiegel, Hooft, Bredero.
Zie ook
rederijkers.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse schilder was een van de grondleggers van het fauvisme?


JUIST!NIET JUIST!

Kees van Dongen

sociale psychologie

Wetenschap van het gedrag van mensen in groepen en organisaties, maar ook van de beïnvloeding van het gedrag van individuen door groepsverwachtingen (onder andere rolgedrag) en door processen waarbij mensen zich met elkaar vergelijken.