allegro

Allegro is een muziektempo. Van oorsprong een Italiaans woord, wat opgewekt, levendig, snel, vrolijk betekent, ter aanduiding van het karakter van een muziekstuk, te spelen met een zekere vlugheid. Allegretto betekent iets minder vlug.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Door wie laten kunstenaars zich graag inspireren?


JUIST!NIET JUIST!

Muzen

gelijkheid voor de wet

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB, 1 september 1994) is een verdere uitwerking van Artikel 1.