zuilen van de Islam

De vijf religieuze verplichtingen die voor iedere moslim gelden: de geloofsbelijdenis (shahaada), het gebed (salaat), de aalmoes (zakaat), het vasten tijdens de ramadan (sawn) en de bedevaart naar Mekka (hadj).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie van deze drie heersers ging niet op kruistocht?


JUIST!NIET JUIST!

Willem de Veroveraar

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

zeewind

Zeewind is de wind die in de zomer in de loop van de dag opsteekt van zee naar het land, doordat de lucht boven het land wordt opgewarmd en opstijgt. De wind van zee is koeler en vervangt de warmere lucht.