spijkers op laag water zoeken

Spijkers op laag water zoeken. Onbenullige kritiek hebben. Zoals scheepstimmerlieden vroeger bij laag water op de werf oude spijkers zochten waar ze vervolgens toch niets mee konden doen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

biodiversiteit

Biodiversiteit is het vóórkomen van verschillende levende organismen, hun variabiliteit en samenhang in een bepaald gebied. De variabiliteit betreft niet alleen de uiterlijke kenmerken maar ook de genetische.