Geografie en demografie

Nederland is een klein en dichtbevolkt land met een kwart van het oppervlak beneden het zeeniveau, waar meer dan de helft van de bevolking woont. Dat heeft grote gevolgen voor de inrichting van het land en de menselijke activiteiten die hun sporen in het landschap achterlaten: wonen, werken, verkeer en recreatie. De samenhang tussen natuurlijke omgeving en inrichting door de mens is heel duidelijk zichtbaar in de verwevenheid van water, bodem, landschap, begroeiing en bewoning. Ons land heeft een grote variatie aan landschapstypen. Het altijd aanwezige probleem van wateroverlast en overstromingen heeft het Nederlandse grondgebied gemaakt tot wat het nu is: meer dan 5.000 polders met een eigen bemaling en waterpeil. De grote bevolkingsconcentratie brengt een aantal knelpunten met zich mee, opoffering van natuur ten behoeve van infrastructuur en nieuwbouwwijken, files door woonwerkverkeer, noodzaak van renovatie en sanering in steden, en milieuproblemen.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals dorp of stad ontbreken, evenals woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals wierdedorp. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.