polder

Door dijken omgeven stuk grond met een waterstand die kunstmatig geregeld wordt. Er zijn drie soorten polders;

 • Zeepolders met jonge zeeklei aan de oppervlakte en veelal een ligging boven NAP (Het Hoge Land in Groningen).
 • Veenpolders met laagveen aan de oppervlakte, (voornamelijk in west Nederland).
 • Droogmakerijen met soms oude zeeklei aan de oppervlakte en een ligging onder NAP, zoals de Beemster. Er zijn in Nederland zo'n 5000 polders.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke ruimte vind je niet in een kathedraal?


JUIST!NIET JUIST!

atrium

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

klimaatmodel

Klimaatmodel is het computermodel waarmee het gedrag van het klimaatsysteem, en daarmee van het klimaat, kan worden nagebootst op grond van de natuurkundige, scheikundige en biologische eigenschappen van dat systeem. Klimaatmodellen kunnen worden gebruikt om schattingen te maken van de gevolgen van natuurlijke en menselijke invloeden op het klimaat, zogeheten klimaatprojecties. Klimaatmodellen zijn gebaseerd op modellen van de algemene circulatie.
Zie ook klimaatverandering.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

 1. oxidatie
 2. mektab
 3. agnosticisme
 4. ouderdomsbepaling
 5. bestuursorgaan
 6. conformisme
 7. DNA
 8. ontologie
 9. mercantilisme
 10. intelligentie