polder

Door dijken omgeven stuk grond met een waterstand die kunstmatig geregeld wordt. Er zijn drie soorten polders;

 • Zeepolders met jonge zeeklei aan de oppervlakte en veelal een ligging boven NAP (Het Hoge Land in Groningen).
 • Veenpolders met laagveen aan de oppervlakte, (voornamelijk in west Nederland).
 • Droogmakerijen met soms oude zeeklei aan de oppervlakte en een ligging onder NAP, zoals de Beemster. Er zijn in Nederland zo'n 5000 polders.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie is de componist van de opera De barbier van Sevilla?


JUIST!NIET JUIST!

Gioacchino Rossini

verzuiling

Aanduiding voor het verschijnsel dat in Nederland tot in de jaren zestig het maatschappelijk-politieke leven werd geregeld door organisaties met verschillende ideologisch-levensbeschouwelijke opvattingen. Protestants-christelijke, Roomskatholieke, socialistische, algemeen humanistische. Zij werden 'zuilen' genoemd en omspanden bijna het hele leven: onderwijs, vakbond, media, politieke partij) en vrijetijdsbesteding. De term zuil duidt zowel op de bemoeienis van begin (onder) tot eind (boven) – van wieg tot graf – maar ook op het feit dat de zuilen samen het politieke gebouw droegen. Er was immers wel sprake van samenwerking en coalities tussen de verschillende organisaties. Vooral door secularisatie brokkelden de zuilen af.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

 1. mektab
 2. dunya
 3. Psyche
 4. evenaar
 5. Thomas Kuhn
 6. paradigma
 7. structuralisme
 8. Afrodite
 9. ethiek
 10. podcast