verwoestijning

Verwoesrtijning is het zich uitbreiden van de woestijn door het weghalen van de oorspronkelijke schaarse natuurlijke vegetatie, veelal door overbeweiding van schapen en geiten en het kappen van struiken als brandstof.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welk hormoon wordt ook wel het slaaphormoon genoemd?


JUIST!NIET JUIST!

melatonine

ideologie

Min of meer afgerond en coherent samenstel van ideeën over de samenleving en de manier waarop die moet veranderen. Ideologieën worden meestal gebruikt om mensen te mobiliseren, in het bijzonder op het terrein van de politiek.