Overige begrippen godsdiensten

Naast het joods-christelijke en islamitische gedachtengoed zijn er ook nog een aantal andere geloofsvoorstellingen en religieuze handelingen waarin een groep mensen uitdrukking geeft aan het verlangen de grote vragen van het menselijk bestaan - die van de zin van het leven en de dood - te doorgronden of te beantwoorden. Vandaar dat ook enkele niet-religieuze levensbeschouwelijke stromingen in onze samenleving, zoals het humanisme en de vrijmetselarij, in dit hoofdstuk een plek hebben gekregen.

Woorden en begrippen die o.i. te specialistisch zijn, zoals gelong of initiatie, staan hier niet in. Maar wij staan open voor suggesties.